Kategória: Biochemické soli

Názov:
Kód:
Zoradenie:

Kali Phos · Červená · (KH2PO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2001 12,- €

Nat Sulph · Korálová · (Na2SO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2002 12,- €

Kali Mur - Oranžová (KCI)

Biochemické soli 180 tbl. Kód: 2003 12,- €

Calc Fluor · Zlatá · (CaF2)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2004 12,- €

Mag Phos · Žltá · (MgHPO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2005 12,- €

Kali Sulph · Olivová · (K2SO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2006 12,- €

Nat Phos · Zelená · (Na2HPO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2007 12,- €

Calc Sulph · Tyrkysová · (CaSO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2008 12,- €

Silicea · Modrá · (H2SiO3)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2009 12,- €

Calc Phos · Kráľovská modrá · (CaHPO4)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2010 12,- €

Nat Mur · Fialová · (NaCl)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2011 12,- €

Ferr Phos · Magenta · (Fe2P2O7)

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2012 12,- €

Biokomplex/Biokomplex SF

Biochemické soli 180 tbl Kód: 2013 12,- €

Iodium (KI)

Biochemické soli 180 tbl. Kód: 2014 12,- €

Zincum (ZnCl2)

Biochemické soli 180 tbl. Kód: 2015 12,- €

Cuprum (CUSO4)

Biochemické soli Kód: 2016 12,- €

Selenium (Se)

Biochemické soli 180 tbl. Kód: 2017 12,- €

Manganum (MnSO4)

Biochemické soli 180 tbl. Kód: 2018 12,- €