Poruchy štítnej žľazy

V poslední době se stává v našich krajích skoro již nedobrým zvykem, že čím dál více žen se léčí na různé poruchy štítné žlázy. Zajímavé je, že v naprosté většině jsou postiženy ženy, muži jsou v těchto případech ušetřeni, jejich výskyt potíží se štítnou žlázou je asi tak častý jako pozorování Yetiho na Sahaře. Proč tomu tak je? Za vše vždy přeci mohou hormony a aby taky ne, když se jedná o ženy!

Veškeré hormony jsou produkovány dráhou ledvin a jater, odkud jsou krví rozmísťovány po těle do místa určení - tak praví tradiční čínská medicína. Tuto jednoduchou zásadu je třeba neustále míti na paměti i pro případné další hormonální poruchy, které se netýkají štítné žlázy, ale třeba i vaječníků apod.
Z hlediska tradiční čínské medicíny je každá žena předurčena býti nositelkou rodu a k tomu je ve své přirozenosti uzpůsobena. Ženy mají dle čínské medicíny v převaze yinovou složku. Yin zde představuje veškeré tekuté části v těle včetně krve. Krev je pak dle čínské medicíny nositelkou hormonů, které si můžeme představit asi tak jako ryby ve vodě tj. hormony v krvi. Krev je produkována v dráze sleziny, uchovávána v dráze jater a její cirkulaci zajišťuje dráha srdce. Pod tím vším je "podepsána" (a nebo lépe: nad tím sídlí jako supervizor) dráha ledvin, která je nadřazena veškerému blahodárnému dění v organizmu, dodává chybějící energii ze svých rezerv a řídí a kontroluje ty správné kroky a chod organizmu.

Z výše popsaného vyplývá, kteréžeto dráhy se podílejí na potížích se štítnou žlázou - dráha ledvin, jater, sleziny a srdce a krev jako taková. Z tohoto čínského pohledu se i odvíjejí a klasifikují různé poruchy štítné žlázy v organizmu.

Snížená funkce štítné žlázy

Tento stav odpovídá v čínské medicíně stavu nedostatečnosti, zvláště pak v dráze ledvin a sleziny. Můžeme si ho představit jako motor, jež je studený, sotva jede tak na půl plynu a má ještě málo benzínu, který je navíc nekvalitní, s příměsí vody. Díky tomu, že chybí "oheň života", voda v těle se nestačí odpařit a hromadí se ve formě otoků, pastozní "těstovité" kůže, obezity apod. Číňané tvrdí, že "voda nejde cestou vody" - tam, kde má býti, chybí, naopak se usídluje tam, kde žádoucí není a kde ji není zapotřebí (viz kupř. celulitida). Když se vrátíme k našemu příkladu s hormony o rybách ve vodě, tak zde je koryto řeky téměř suché a bez ryb, neboť voda si odtéká postranními potůčky, v kterých se větším rybám nedaří a pšenka jim zde nekvete, tudíž ani našim, tolik potřebným hormonům...

Většinou se jedná o nedostatečnost YANG ledvin - SHEN YANG XU, který zahřívá tělo na "provozní" teplotu tak, aby všechny jeho funkce mohli řádně fungovat. Podle toho pak i vypadají příznaky: zimomřivost, studené ruce a nohy, bolesti a chlad v bedrech či kolenou, potíže s menstruací, otoky těla, ranní stolice před snídaní, bledost, časté močení hojné světlé moči, slabý hlas, pomalá mluva i myšlení, netečnost, pomalý puls a nízký krevní tlak. V tomto případě se užívá bylinná směs pro posílení ledvinového YANG Slast uprostřed noci (kód 172).
Mezi doporučované potraviny, jež posilují YANG ledvin, patří ledvinky, humří maso, sardinky, maso krevet, badyán, červené a černé datle.

Dosti často se předchozí stav spojuje i s nedostatečností YANG sleziny - PI YANG XU, kdy se navíc k výše uvedeným příznakům přidává měkká stolice, nadýmání, nechutenství, slabost, únava, vyčerpání, netečnost, "těstovitá" kůže, která je jakoby nasáklá vodou. Výše uvedená bylinná směs Slast uprostřed noci se pak užívá spolu s Tygřím pramenem (kód 152), jež mocně posiluje YANG a Qi sleziny. Možno rovněž použít i bylinnou směs na celulitidu Tanečnice z hruškové zahrady (kód 022).
Mezi doporučované potraviny, jež posilují YANG sleziny a ledvin, patří kuřecí maso, kajenský pepř, fenykl, muškátové oříšky, černý a bílý pepř, skopové maso, bílá nebo žlutá hořčice, ledvinky, humří maso, sardinky, krevety, hřebíček, koprová semínka, fenykl, pistáciové oříšky, planá jablka, maliny, vlašské ořechy.

Dle moderní medicíny se povětšinou doporučují hormonální tablety, které sice doplňují chybějící hormony, ale neposilují YANG sleziny ani YANG ledvin, takže pouze "tůrují" motor naprázdno, aniž by dodaly potřebnou energii tj. benzín... Rovněž otázka jodu jako jediného spásonosného medikamentu při snížené funkci štítné žlázy je z čínského pohledu diskutabilní - jod sice "zahřívá" organizmus, ale nedodává energii a tak pouze vede k urychlení spálení zbytků rezerv v organizmu... Toť čínský pohled na věc.

Zvýšená funkce štítné žlázy

Jak název napovídá, toto odpovídá dle tradiční čínské medicíny stavu nadbytku, zvláště pak v dráze jater a srdce.
Tento stav si můžeme opět představit jako motor, jež je přehřátý, jede stále na plný plyn a díky permanentnímu přetěžování mu začíná chybět olej, neboť přehřívající se motor "žere" spoustu oleje a ten nestačí býti doplňován. Postupem času se motor jakoby "zadře", "zavaří" a zablokuje, což vyúsťuje v tzv. Basedovu nemoc čili thyreotoxikozu. To je již alarmující situace, který je nutno intenzivně léčit, ale i toto lze zvládnout čínskými bylinami. My se nyní budeme zabývat stavem, jež předchází této hormonální nerovnováze. V našem případě s rybami se jedná o vytvoření přehrady na řece, kdy na jedné straně se hromadí spoustu ryb a energie z natlakované vody a na straně druhé, pod přehradou, zurčí slabý potůček téměř bez ryb či jen s drobným rybím potěrem. Samozřejmě, že tento stav je nepřirozený a neudržitelný a je jen otázkou času, kdy se hráz přehrady protrhne a nastane tzv. thyreotoxická krize čili otrava hormony štítné žlázy se všemi jejími důsledky...

Nejčastěji se jedná o stav horka v dráze jater - GAN RE, jež se projevuje klasickými příznaky zvýšené funkce štítné žlázy jako je hubnutí (rychlé "spalování" jak benzínu, tak oleje), návaly horka se zarudnutím, horkokrevnost, pocení, výbuchy hněvu až agresivnost, nervozita, agitovanost, nadbytek elánu a energie v prvních fázích nemoci, hořko v ústech, bolesti hlavy, motolice, vysoký krevní tlak a rychlý puls, zkrátka je to žena zvaná čemeřice a toto slovo také nejlépe vystihuje její stav. Není to jednoduché ani pro ni, ani pro její okolí a tak je potřeba co nejrychleji uvolnit zablokované horko - Zklidnění zčeřené hladiny (kód 062) spolu s Pilulkou hořce (kód 014) jsou těmito záchrannými bylinnými směsi, jež harmonizují oblast nejen hormonální.
Mezi doporučované potraviny, jež ochlazují horko v játrech, patří banány, čekanka, černá houba (Jidášovo ucho), sůl, špenát, jahody, bambusové výhonky, okurka, mangold, fazole, máta peprná.

Podobně i stav horka v srdci - XIN RE se projevuje jako v předchozím případě, jen jsou více zvýrazněny "čínské srdeční příznaky" jako je bušení srdce, nespavost, hojně živých snů, lekavost, rychlá až chaotická hlučná mluva - v tomto případě je dobrým pomocníkem bylinná směs Zdolání ohnivé soutěsky (kód 016) spolu s Elixírem nebeského císaře (kód 121), kdy první směs snižuje horko v srdci a druhá pak zase doplňuje chybějící olej do motoru, tedy krev do srdce.
Mezi doporučované potraviny, jež ochlazují horko v srdci, patří chřest, slupky z hrušky, banány, čekanka, černé houby (Jidášovo ucho), sůl, špenát, jahody, bambusové výhonky, okurka, játra, mangold, fazole, máta peprná.

Struma

Zvětšená štítná žláza, jež je viditelná či hmatná, se nazývá struma, lidově vole, což nemá nic společného s oslovováním se v televizních pořadech, určené pro vyVOLEné. Existují 2 typy strum - tzv. studený a horký uzel.A jak vlastně taková struma neboli uzel vznikne? Z pohledu čínské medicíny je každá struma VŽDY stagnací tzv. vnitřního hlenu - TAN v oblasti krku. Tento hlen, který může být různého původu a má tedy i různé příčiny:


Studený uzel se vytváří díky nedostatečné funkci sleziny a ledvin - viz výše popsané, jež neodvádí veškeré odpady ven z těla, které se pak hromadí v podobě zvětšené lymfatické tkáně či cysty v oblasti krku. Je to stav, kdy voda v korytě řeky ubývá, nemá sílu téci a bahno a kal se pak projeví ve formě strumy, cysty či nádoru ve štítné žláze...

V tomto případě se užívají posilující bylinné směsi na slezinu a ledviny spolu s bylinou směsí Hebkost labutí šíje (kód 037), která rozpouští stagnaci hlenu a podporuje cirkulaci energie a krve v oblasti krku. Dlužno podotknout, že tato směs je univerzální u všech typů zvětšených štítných žláz včetně cyst, zánětů či nádorů v této oblasti. Rovněž i u prostých tzv. eufunkčních strum, (což jsou strumy, kdy veškeré laboratorní hormonální nálezy, včetně rentgenových či ultrazvukových), jsou v normě, lze tuto směs použít.

Horký uzel se vytváří naopak v důsledku nadměrného zatížení dráhy jater, jež se díky přehřívání "vysušuje" a zahušťuje do kalného hlenu, který se opět usazuje do štítné žlázy. Toto je stav, kdy voda v řece je kalná a slunce okolo tak pálí, že se odpařuje vodová část řeky a zbytkový kal se pak opět hromadí ve formě strumy, cysty či nádoru ve štítné žláze...

V těchto případech se užívají bylinné směsi, ochlazující horko v játrech, jako je Pilulka hořce (kód 014) či Zklidnění zčeřené hladiny (kód 062) spolu s "univerzální" bylinou směsí na štítnou žlázu a to je Hebkost labutí šíje (kód 037).
Tato kombinace bylin se užívá i při zánětu štítné žlázy, ať již při akutním, chronickém či autoimunním zánětu (tzv. Hashimotova struma), neboť princip vzniku je obdobný.
Mezi doporučované potraviny, jež všeobecně rozpouští hlen, patří bambusové výhonky, datle, čerstvý zázvor, list hořčice, černý a bílý pepř, bílá nebo žlutá hořčičná semínka, chřest, hrušky


Nenechat se odradit

Z hlediska moderní medicíny je celá hormonální oblast tak trochu zahalena tajemstvím a značně komplikovaná, někdy i pro erudovaného odborníka. Endokrinologové (lékaři, jež se zabývají poruchami žláz s vnitřní sekrecí, tedy lékaři "znalí hormonů") většinou buď hormony ubírají nebo hormony doplňují (dosti často dlouhodobě, ne-li doživotně ) a ještě raději pak odstraňují (doslova řežou hlava nehlava) ty "neposlušné" orgány, které se ne a ne podřídit jejich dobře míněné snaze, založené na těch nejmodernějších vědeckých poznatcích... Co ale pak náš pacient, v našem případě pacientky, jež se mnohdy cítí "jako ořezávátko", jak si mají uchránit svoji identitu a navrátit zpět narušenou rovnováhu a to nejen hormonální? Odpověď se zdá logická - zachovat si zdravý rozum a pokusit se léčit příčinu, ne následky. Sice pro to něco bude muset člověk udělat, něco to i bude stát, ale zdraví přece za to stojí - ostatně, jak praví jedno čínské přísloví: Zdravý člověk má tisíce přání, nemocný jen jedno...

A pamatujte, že ryba je nejšťastnější jen ve vodě!Více informací o TCM se dozvíte v knize P. Hoffmanna Od pramene čínské medicíny (2007).

00421 911 802 215

Volajte na naše kontaktné číslo.

tcmobchod@tcmobchod.sk

Pošlite nám Vaše nápady alebo komentáre.

Po, Str: 9:00-15:00 Ut: 9:00-14:00 Štvr: 12:00-17:00

Naše otváracie hodiny.

Platby 3D Secure

Metódy platby

Payment Methods

Nasledujte nás